Các loại đậu - hạt

Sắp xếp theo:
Đậu xanh làm giá đỗ 8%
Đậu xanh làm giá đỗ
Đậu xanh làm giá đỗ
Đăng nhập để xem giá

Đậu xanh làm giá đỗ

149582 Kg đã giao dịch

Còn 33090 Kg trong hệ thống
Đăng nhập để xem giá

Đậu đen ruột trắng - Hạt lớn

23572 Kg đã giao dịch

Còn 43188 Kg trong hệ thống
Đăng nhập để xem giá

Đậu xanh cà không vỏ

78413 Kg đã giao dịch

Còn 249992 Kg trong hệ thống
Đăng nhập để xem giá

Đậu xanh chè - Thực phẩm

453844 Kg đã giao dịch

Còn 14229 Kg trong hệ thống
Đăng nhập để xem giá

Đậu nành

73699 Kg đã giao dịch

Còn 23055 Kg trong hệ thống
Đậu đen xanh lòng 16%
Đậu đen xanh lòng
Đậu đen xanh lòng
Đăng nhập để xem giá

Đậu đen xanh lòng

3186231 Kg đã giao dịch

Còn 45815 Kg trong hệ thống
Đăng nhập để xem giá

Đậu đỏ - Hạt nhỏ

255132 Kg đã giao dịch

Còn 1406 Kg trong hệ thống
Đăng nhập để xem giá

Hạt cà ri ( Hạt điều màu )

109798 Kg đã giao dịch

Còn 8510 Kg trong hệ thống
Đậu hà lan 13%
Đậu hà lan
Đậu hà lan
Đăng nhập để xem giá

Đậu hà lan

201470 Kg đã giao dịch

Đăng nhập để xem giá

Nấm tai mèo ( mộc nhĩ )

2560 Kg đã giao dịch

Còn 5940 Kg trong hệ thống
Đậu đen làm giá đỗ 4%
Đậu đen làm giá đỗ
Đậu đen làm giá đỗ
Đăng nhập để xem giá

Đậu xanh cà còn vỏ ( nửa hạt )

36986 Kg đã giao dịch

Còn 320400 Kg trong hệ thống
Đăng nhập để xem giá

Đậu trắng

87491 Kg đã giao dịch

Còn 2117 Kg trong hệ thống