Nơi bán các loại đậu giá sỉ

Sắp xếp theo:
Đậu đen xanh lòng 17%
Đậu đen xanh lòng
Đậu đen xanh lòng

36,500₫

44,000₫

Đậu đen xanh lòng

3186191 Kg đã giao dịch

Còn 45835 Kg trong hệ thống

42,000₫

Đậu đỏ - Hạt nhỏ

255100 Kg đã giao dịch

Còn 1438 Kg trong hệ thống

35,300₫

Đậu xanh cà còn vỏ ( nửa hạt )

36886 Kg đã giao dịch

Còn 320500 Kg trong hệ thống

40,600₫

Đậu xanh cà không vỏ

78410 Kg đã giao dịch

Còn 249995 Kg trong hệ thống

32,800₫

Đậu xanh chè - Thực phẩm

453108 Kg đã giao dịch

Còn 14890 Kg trong hệ thống