Nơi bán các loại đậu giá sỉ

Sắp xếp theo:
Đậu đen xanh lòng 16%
Đậu đen xanh lòng
Đậu đen xanh lòng

37,000₫

44,000₫

Đậu đen xanh lòng

3186191 Kg đã giao dịch

Còn 45835 Kg trong hệ thống

42,000₫

Đậu đỏ - Hạt nhỏ

255102 Kg đã giao dịch

Còn 1436 Kg trong hệ thống

35,300₫

Đậu xanh cà còn vỏ ( nửa hạt )

36936 Kg đã giao dịch

Còn 320450 Kg trong hệ thống

38,000₫

Đậu xanh cà không vỏ

78410 Kg đã giao dịch

Còn 249995 Kg trong hệ thống

32,000₫

Đậu xanh chè - Thực phẩm

453758 Kg đã giao dịch

Còn 14290 Kg trong hệ thống