Các loại đậu, nguyên liệu làm bánh

Sắp xếp theo:

40,600₫

Đậu xanh cà không vỏ

78410 Kg đã giao dịch

Còn 249995 Kg trong hệ thống
Đậu xanh làm giá đỗ 4%
Đậu xanh làm giá đỗ
Đậu xanh làm giá đỗ

33,900₫

36,000₫

Đậu xanh làm giá đỗ

148852 Kg đã giao dịch

Còn 33810 Kg trong hệ thống
Đậu đen xanh lòng 17%
Đậu đen xanh lòng
Đậu đen xanh lòng

36,500₫

44,000₫

Đậu đen xanh lòng

3186191 Kg đã giao dịch

Còn 45835 Kg trong hệ thống