Sản phẩm xuất khẩu

Sắp xếp theo:
Đăng nhập để xem giá

Bột nghệ khô

248 Kg đã giao dịch

Còn 4940 Kg trong hệ thống
Nghệ khô nguyên củ 21%
Nghệ khô nguyên củ
Nghệ khô nguyên củ
Đăng nhập để xem giá

Nghệ khô nguyên củ

87430 Kg đã giao dịch

Còn 225000 Kg trong hệ thống
Nghệ khô thái lát 8%
Nghệ khô thái lát
Nghệ khô thái lát
Đăng nhập để xem giá

Nghệ khô thái lát

210753 Kg đã giao dịch

Còn 4590 Kg trong hệ thống