Sản phẩm xuất khẩu

Sắp xếp theo:
Đăng nhập để xem giá

Bột nghệ khô

43948 Kg đã bán

Còn 4950 Kg trong kho.
Nghệ khô nguyên củ 21%
Nghệ khô nguyên củ
Nghệ khô nguyên củ
Đăng nhập để xem giá

Nghệ khô nguyên củ

87430 Kg đã bán

Còn 225000 Kg trong kho.
Nghệ khô thái lát 8%
Nghệ khô thái lát
Nghệ khô thái lát
Đăng nhập để xem giá

Nghệ khô thái lát

210753 Kg đã bán

Còn 4590 Kg trong kho.