Đậu xanh làm giá đỗ

Sắp xếp theo:
Đậu đen làm giá đỗ 13%
Đậu đen làm giá đỗ
Đậu đen làm giá đỗ

29,500₫

34,000₫

Đậu đen làm giá đỗ

10 Kg đã giao dịch

Còn 67990 Kg trong hệ thống
Đậu xanh làm giá đỗ 10%
Đậu xanh làm giá đỗ
Đậu xanh làm giá đỗ

33,000₫

40,000₫

Đậu xanh làm giá đỗ

149512 Kg đã giao dịch

Còn 33110 Kg trong hệ thống